תקנון חברה

תקנון החברה בין חברת שבת בוקינג" לבין מבצע ההזמנה לנופש ו/או המתארח במלון/בית הארחה א. החברה תעביר למלון את פרטי האירוח כפי שסוכם בטופס ההזמנה שנשלח לאורח. ב. שינויים בהזמנת הנופש או ביטול העסקה (כולה או חלקה) יועברו בכתב בלבד .ובתנאי שנציג "שבת בוקינג" יאשר קבלת המסמך. ג. במידה והלקוח שינה מהרכב העיסקה ולא עידכן את חברת שבת בוקינג לא תחול אחריות על החברה והלקוח יחויב לשלם את מלוא התשלום של ההזמנה הראשונית. ד. תקלות בלתי צפויות בשירותי המלון או רמת שרות לקויה . הינן באחריות המלון בלבד ואינן בשליטת "שבת בוקינג" החברה תפעל לטפל בכל תלונה מול המלון ככל שניתן ולנסות לרצות את האורח . ה. מתקני המלון ,טיולים ו/או אטרקציות במהלך חופשות החברה הינם באחריות האורחים בלבד ואינן באחריות "שבת בוקינג" . ו.  דמי ביטול הזמנת נופש בישראל במהלך השנה. (לא כולל חגי ישראל וחודשי יולי אוגוסט): עד 14 יום קודם לתאריך האירוח – 150 ש"ח לחדר והוצאות שנגרמו לחברה בגין הביטול. מ14- יום קודם לאירוח ועד 7 ימים לפני כן – יחויב האורח ב25% מסך העיסקה . מ7- ימים קודם לאירוח ועד 72 שעות לפני כן – יחויב האורח ב50% מסך העיסקה . פחות מ72- שעות קודם לאירוח – רשאית החברה לא להחזיר תשלום כלל. ז. דמי ביטול הזמנת נופש בישראל בחגי ישראל וחודשי יולי אוגוסט: עד 7 ימים מיום ההזמנה – 150 ש"ח לחדר, והוצאות שנגרמו לחברה בגין הביטול,  ובלבד שהעיסקה בוצעה 40 יום לפחות לפני תאריך האירוח. מ40 יום ועד 28 יום קודם לתאריך האירוח – יחויב האורח 10%- מסך העיסקה. מ28- יום קודם לאירוח ועד 14 ימים לפני כן – יחויב האורח 50% מסך העיסקה . פחות מ14- ימים קודם לאירוח – רשאית החברה לא להחזיר תשלום כלל.      
התחלת שיחה
זמינים כאן עבורכם!
שבת בוקינג