אין דברים ומקומות כאלה

מאת: שמואל שי

אין דברים ומקומות כאלה

רציתי להביע את הרגשות שלי לגבי הסוף שבוע מיום חמישי עד ראשון שהייתי אתכם בנהריה שבת מברכין אלול תשפ"ג זה פשוט היה יוצא מן הכלל מכל הבחינות האפשריות גם ברוחניות וגם בגשמיות האוכל, הסביבה, אטרקציות, התפילות עם מקהלת ישיש עם הרב קלצקין שיחי', וגם אחרון אחרון חביב מהכל הרה"צ ר' מאיר שוורץ שליט"א, ובכל זאת איך אפשר לשכוח אותך והשותף שלך מוטי עמו"ש בכלל נתתם מכל הלב והנשמה זה היה הרבה יותר משפחתי ממה שחשבתי. תזכו למצוות לאורך ימים ושנים טובות רק לשמח ולתת נופש ומנוחה כמו שצריך לעם ישראל שיהיה לכם ולכל בית ישראל כתיבה וחתימה טובה אכי"ר. מאת שמואל שי??????

התחלת שיחה
זמינים כאן עבורכם!
שבת בוקינג